vyalitim Yorum yapılmamış

Meskenlerin en önemli alt yapı oluşumlarından biri olan su izolasyonu yöntemine aynı zamanda bohçalama da denir. Bina temelinin tamamen bir membran tabakası ile çevrelenmesi şeklinde uygulanan temel bohçalama ise, bina temelini ve bodrum zeminini yer altı sularının yol açtığı zararlı etkilere karşı koruma amaçlı uygulanan bir işlemdir. İzolasyon sistemi sayesinde zemin üzerinde bulunan yapı malzemeleri, yağışların sebep olduğu olumsuz durumlardan korunurken; zeminin altında bulunan kısımlar ise oluşabilecek rutubet ve su aşındırması gibi zararlı etkilere karşı güvende tutulur. Bu da binanın temelinin daha sağlam olmasını ve projelendirildiği gibi aynı kalmasını sağlar.  Dolayısıyla bu şekilde bir işlem gören yapılar, her zaman diğerlerine oranla daha uzun ömürlü olur. Ayrıca oluşabilecek küf ve rutubet gibi durumlara engel olduğu için bohçalama sistemi daha konforlu yapılar elde edilmesini sağlar. Bunun yanı sıra, temeli yeraltı sularının yüzeyi aşındırması sonucunda zayıflayan binaların, oluşabilecek şiddetli depremler sebebiyle daha büyük tehlike altında olduğu kanıtlanmış bir durumdur. Ülkemizin birçok bölgesinin deprem sebebiyle risk alında olması da temel bohçalama sistemini yapılar için daha gerekli hale getiren bir etkendir. Dolayısıyla doğal afetler sonrası yaşanabilecek felaketlerin önüne geçebilmek için de bu uygulamaların yapımı son yıllarda daha çok artmıştır.

Temel Bohçalama

Bohçalama işlemi yapılırken öncelikle yalıtım tabakası hazırlanır. Daha sonrasında ise, oluşturulan bohçanın içine yapının temeli oturtulur. Fakat temel bohçalama yapılacak zeminin önceden sağlamlığından emin olunması gerekir. Normalde bohçalama yaparken grobeton şeklinde olan zeminin alt kısmına astar, üst kısmına ise 3 ya da 4 kat membran yapıştırılması gerekirken; temel bohçalama işleminde grobetonun alt veya üst kısmına herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü kanıtlanmış temel bohçalama metodu iki farklı şekilde uygulanır. İçten ve dıştan yalıtım olarak adlandırılan bu metodlarda binanın temeli membran tabakası ile içten veya dıştan sarılır. İçten bohçalama uygulamalarında öncelikle yalıtım bohçası hazırlanır ve temel, bu bohçanın içine yerleştirilir. Dıştan bohçalama işleminde ise, perde beton bohçalama işlemi için hazırlanır. Daha sonrasında sürme izolasyon veya membran uygulaması yapılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir